Kunst Natureluurlijk! | Master Kunsteducatie

Kunst Natureluurlijk!
Kunst Natureluurlijk! | Master Kunsteducatie

Op 21 juni 2021 heb ik met succes mijn afstudeerproject Kunst Natureluurlijk! verdedigd voor mijn Master Kunsteducatie bij ArtEZ in Zwolle. Een onderzoek naar de invloed van natuurbeleving en de artistieke verwerking daarvan op de ervaringen van leerlingen uit de verlengde brugklas van Spring High. Na negen weken van lessen met een combinatie van kunst, maken en natuur is er bij de kinderen een gevoeligheid voor, en een bewustwording van hun relatie met de natuur in gang gezet. De grote creatieve kracht die zich in het voorjaar openbaart heeft die bewustwording gevoed. Het onderzoek is verwerkt in mijn kritisch reflectief essay De klas uit! https://www.artez.nl/susan-nieboer